Se och göra

Ämtö naturreservat

GRYT, Valdemarsvik

Reservatet är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Här finns också en stugby med 12 stugor utrustade för 4 personer. Den långa strandlinjen (1,3 mil) gör att det finns många skyddade vikar lämpade för bad och flera fina naturhamnar.

Förvaltare

Valdemarsviks kommun
615 80 VALDEMARSVIK
0123-191 00